Reporting udržateľnosti prichádza

Základná definícia biznisu hovorí, že firma existuje, aby produkovala zisk. V tomto storočí, zisk nebude stačiť. To aký vplyv má firma na ľudí a prostredie a ako zmenený svet a klíma tohto storočia môže zamávať firmou a ako sa s tým firma vie vyrovnať, budú otázky, ktoré majitelia či manažéri firiem budú musieť o firme vedieť odreportovať rovnako ako to, či je firma profitabilná. Vitajte vo svete reportingu udržateľnosti (nefinančného reportingu), ktorý práve prichádza a dotkne všetkých firiem priamo alebo nepriamo.

O čo ide?

Akčný plán transformácie ekonomiky EÚ ráta s tým, že na to, aby udržateľné investície definované v Taxonómii (pozri článok o Taxonómii) ovládli trh, je treba zmeniť správanie investorov ako aj podnikov. To sa má diať aj na základe informácií, ktoré o sebe podniky zverejňujú a na základe ktorých sa investori (akcionári, banky) rozhodujú. Smernica o nefinančnom reportingu už existuje od roku 2014 (Non-Financial Reporting Directive NFRD 2014/95), avšak bola definovaná vágne, týkala sa len vybraných veľkých firiem, informácie sa nedali porovnávať a neboli auditované ako i chýbal predpísaný formát reportingu. Európskym parlamentom práve prijatá Európska smernica o reportingu udržateľnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) všetky spomenuté problémy rieši a pravdepodobne bude mať skôr alebo neskôr ekonomické dopady aj na Vašu firmu.

Aké informácie sa majú zverejňovať?

V podstate má byť zverejnené všetko, čo prispieva k lepšiemu pochopeniu toho, ako je firma odolná voči rizikám vyplývajúcim zo zmeny životného prostredia a života ľudských komunít, ale aj ako ona prispieva k týmto zmenám. Bude sa vyžadovať, aby firma zverejnila veľké množstvo nových nefinančných indikátorov a na viaceré z nich bude musieť mať pripravený plán ako dosiahnuť hodnoty, ktoré EK vyžaduje. Jeden z nich bude napríklad uhlíková stopa firmy, ktorej hodnota (bez ohľadu na to, akú uhlíkovú stopu má firma teraz) má byť v roku 2050 čistá nula. Neoddeliteľnou súčasťou budú indikátory súvisiace s taxonómiou obchodných aktivít firmy. Všetky zverejnené informácie budú následne používané investormi na rozhodovanie sa ohľadom ďalších investícií.

Koho a kedy sa bude týkať?

Uvedená smernica začne platiť začiatkom budúceho roka. Má 3 fázy implementácie postupne od roka 2024 (zverejnenie v nasledujúcom roku) až do roku 2026, keď sa dotkne postupne veľkých podnikov, ktoré už musia reportovať podľa NFRD (majú viac ako 500 zamestnancov a sú podnikmi verejného záujmu – týka sa aj bánk), následne v roku 2025 veľkých podnikov, ktoré spĺňajú dve z troch kritérií veľkosti (40 mil. Eur obrat, 20 mil. Eur aktíva, 250 zamestnancov) a napokon v roku 2026 stredných a malých podnikov s vydanými cennými papiermi.  Nepriamo, cez informačné povinnosti bánk a podnikov z dodávateľsko-odberateľského reťazca môže mať smernica dopad na oveľa väčší počet firiem.

Zdá sa Vám ešte dosť času?

Nábeh nového reporting udržateľnosti je síce postupný, avšak aj firmy, ktorých sa to priamo teraz ešte netýka, by sa mali oboznámiť s problematikou čo najskôr, minimálne zo štyroch dôvodov:

  1. implementácia nového nefinančného reportingu (CSRD) v podniku je výrazne zložitejšia ako implementácia finančného reportingu z dôvodu množstva a rôznorodosti informácií, ktoré treba zbierať a je navyše previazaná s implementáciou reportingu súladu obchodných aktivít firmy s európskou taxonómiou (pozri článok o taxonómii)
  2. vzhľadom k tomu, že reporting je vo viacerých ukazovateľoch rozšírený na dodávateľsko-odberateľský reťazec, aj firmy bez informačnej povinnosti, prípadne s informačnou povinnosťou neskôr, budú musieť časť reportingu mať hotovú oveľa skôr, keďže sú súčasťou týchto reťazcov
  3. reporting udržateľnosti nie je len administratíva – je to dobrý návod, ako sa pozrieť na podnikanie z pohľadu prichádzajúcej transformácie ekonomiky, ktorej súčasťou je každá firma
  4. finančné inštitúcie budú klásť čoskoro podobné otázky pri poskytovaní nových úverov, či kapitálových vkladov

Chcete vedieť viac?

Prikladáme linku na spomínanú smernicu, kde je možné získať viac informácií. Smernica je teraz v pripomienkovacom procese, takže podlieha zmenám a doplneniam.

V prípade záujmu, Vám môže pomôcť školenie podľa Vašich potrieb.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: