Vitajte v kalkulačke uhlíkovej stopy pre stredné a malé firmy

Prečo si spraviť výpočet uhlíkovej stopy?

 

V rámci programu Zelená dohoda implementuje Európska únia rad legislatívnych úprav, ktoré majú viesť ku klimatickej neutralite. Viaceré opatrenia budú viesť k tomu, aby firmy riadili a znižovali svoju uhlíkovú stopu.

Na väčšie firmy budú priame legislatívne požiadavky (CSRD), mnohé budú ovplyvnené zmenenými daňami a makroekonomickým prostredím a ešte viac ich bude ovplyvnené zmenenými podmienkami financovania úvermi alebo prístupom k fondom.

Firmy, ktoré nebudú „udržateľné“, budú mať ťažší prístup k financovaniu, vyššie úroky, prípadne nemusia dostať financie vôbec.

O čom je táto kalkulácia?

Na ďalších pár stránkach Vás prevedieme zjednodušenou kalkuláciou uhlíkovej stopy Vašej firmy a umožní Vám zorientovať sa v problematike. Kalkulácia je pripravená na základoch medzinárodne uznávaného GHG protokolu.

 

Pre koho je určená táto kalkulácia?

Kalkulačka je zjednodušená do maximálne možnej miery. Je určená hlavne pre menšie, až stredne veľké firmy, ktoré chcú začať skúmať svoje environmentálne dopady.

Pokiaľ ste veľkou firmou, alebo využívate priemyselné technológie, ktoré nie sú bežné, respektívne ste zo sektoru, kde sú environmentálne dopady veľké, je pravdepodobne, že kalkulačka neodhadne dostatočne správne Vašu uhlíkovú stopu. Takisto pokiaľ máte zákonnú alebo inú povinnosť vykazovať uhlíkovú stopu alebo iné environmentálne dopady, nebude táto kalkulačka pre Vás postačujúca.

V tejto verzii kalkulačky ešte nie sú pokryté firmy zo sektorov poľnohospodárstva a lesníctva ako aj čistenia odpadových vôd.

 

Ako kalkulačka funguje?

Webová kalkulačka Vás prevedie zjednodušenými otázkami. Otázky sú dizajnované tak, aby ste ich vedeli čo najľahšie zodpovedať. Pri ich odpovediach prosím myslite na nasledovné veci:

 • dbajte na to, aby ste odpovedali z pohľadu celistvého účtovného roku (najlepšie používajte údaje za celý rok 2021)
 • niektoré otázky Vám umožnia vybrať si jednu z viacerých merných jednotiek, vyberte si podľa vašich možností, vo všeobecnosti platí, že napr. výpočet v mernej jednotke EUR bude menej presná ako odpoveď v mernej jednotke kWh
 • ak budete zadávať hodnoty v EUR, dbajte na to, aby boli bez DPH
 • vo viacerých prípadoch sa môžete rozhodnúť alebo budete vyzvaní vyplniť Váš odhad. Nepresnosti v odhadoch budú viesť k vyšším nepresnostiach v kalkulácii.

Výslednú kalkuláciu Vám po ukončení dotazníka zašleme na Vami uvedený email.

Kalkulácia je bez akýchkoľvek poplatkov.

Vami uvedené informácie nebudú poskytnuté nikomu inému okrem Vás (na uvedený email).

 

Čo budete potrebovať?

Kalkulačka je pripravená, aby bola čo najjednoduchšia, napriek tomu bude nutné vyplniť viacero otázok:

 • všeobecné: IČO firmy, celkové výnosy, náklady a najdôležitejšie nakupované materiály a služby, investičné výdavky, počet zamestnancov
 • spotreba energií: informácie o spotrebe elektrickej energie, palív a o systéme chladenia
 • doprava a preprava: počet automobilov, ktoré prevádzkujete ako aj o nakupovanej preprave
 • hospodárenie s vodou a odpadmi: informácie o množstve nakúpenej vody, príp. odpadovej vody (ak ju využívate nad rámec bežného používania) a typoch a množstve odpadu
 • produkty: množstvo Vašich produktov v prípade, že využívajú energiu alebo produkujú odpad

V prípade, že nemáte uvedené informácie k dispozícii vyplňte buď Váš najlepší odhad alebo nulu.

 

Na čo kalkulačka nie je určená?

Kalkulačka poskytuje len približný odhad uhlíkovej stopy na základe zjednodušených otázok a zjednodušených informácii. Vo väčšine prípadov by mala dávať dobrý základ pre skúmanie Vašej uhlíkovej stopy.

Pokiaľ potrebujete presnú kalkuláciu (napríklad z právnych dôvodov), táto kalkulácia nie je na to vhodná.

 

Aké iné zmeny Vás ešte budú čakať?

Poznať uhlíkovú stopu Vašej firmy je len jedna z vecí, s ktorou sa budete pravdepodobne v blízkej budúcnosti zaoberať.

V závislosti od toho, aká je Vaša firma veľká, ako je aktívna v medzinárodnom obchode, v akom sektore je aktívna sa budete stretávať s viacerými zmenami, napr.

 • veľké firmy budú priamo ovplyvnené napr. CSRD direktívou EÚ, ktorá bude vyžadovať, aby zohľadňovali a prezentovali riziká z klimatických a makroekonomických zmien, stratégiu udržateľnosti, atď.
 • firmy, ktoré sú súčasťou väčších dodávateľsko-odberateľských reťazcov, sa budú stretávať s požiadavkami na preukázanie svojej klimatickej neutrality a udržateľnosti od svojich firemných odberateľov
 • každá firma využíva služby finančného sektora. Banky a poisťovne budú takisto prihliadať na udržateľnosť firiem a vzhľadom na to upravovať podmienky poskytovania produktov, ktoré sa môžu stať nedostupné
 • mnoho iných zmien

 

Otázky?

Uhlíková stopa je len jedným z mnohých aspektov, ktoré budú mať dopady na Vašu firmu z pohľadu ESG regulácii (enviroment, social, governance). Príkladom môžu byť dopady z tzv. taxonómie alebo NFRD/CSRD direktív EÚ.

V prípade otázok nám môžete napísať na:  uhlikova_stopa@laholding.eu