Naše služby

Uhlíková stopa firmy

Uhlíková stopa je jedným z kľúčových ukazovateľov udržateľnosti. V priebehu niekoľkých rokov každá väčšia európska firma bude musieť poznať svoju uhlíkovú stopu a naplánovať jej zníženie do roku 2050. V podnikaní nebude rozhodovať už len cena a kvalita, ale ako nový parameter prichádza udržateľnosť a s ňou predovšetkým uhlíková stopa. O uhlíkovej stope sa môžete dozvedieť viac TU ako aj si ju sami spočítať TU.

Udržateľnosť

Udržateľnosť je jedným z najdôležitejších cieľov EÚ na najbližšie dekády. Nedá sa merať jedným indikátorom, podobne ako finančné zdravie podniku, vyžaduje si to komplexnú analýzu. Každá väčšia európska firma bude musieť od roku 2025 podať o sebe správu o svojej udržateľnosti podľa predpísaných pravidiel, tak ako je tomu vo financiách. A na to bude potrebovať údaje napr. aj od svojich dodávateľov. Je naplánovaný obsiahly harmonogram legislatívnych zmien v podnikaní v súvislosti s udržateľnosťou, ktoré sa dotknú malých či veľkých firiem. Oplatí sa o tom dozvedieť viac. Prečítajte si naše články TU.

Individuálne poradenstvo

Naším zámerom je pomáhať firmám tak, aby mohli ľahko pochopiť problematiku udržateľnosti za pomoci našich nástrojov a získané poznatky následne u seba aplikovať. V prípade, že firma má záujem o individuálne konzultácie, radi vám ich poskytneme.