O nás

Adriana strávila väčšinu svojej kariéry v banke, najmä vo finančných pozíciách v slovenských a ďalších stredoeurópskych bankách. Ako manažér skupinového správania aktív a pasív riadila 200 miliárd EUR bilancie rakúskej Erste Group. Neskôr, ako manažér skupinového kontrolingu, riadila finančné plány a riadenie výkonnosti celej skupiny. Pracovala 4 roky ako finančná riaditeľka a členka predstavenstva najväčšej rumunskej banky BCR, ktorá bola členom Erste Group. Po 22 rokoch v banke sa presunula do firemnej sféry . Ako managing partnerka, reštrukturalizovala softvérový biznis softvérovej poradenskej spoločnosti Prefis na Slovensku. Nedávno, ako finančná riaditeľka GA Drilling, pomohla slovenskej geotermálnej high-tech spoločnosti vytvoriť udržateľné plány na podporu prechodu medzi rôznymi fázami rastu.

Ľudovít má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti riadenia financií. V bankách a iných spoločnostiach, kde pracoval, priniesoli prehľadnosť, štruktúru a kvalitu informácií potrebných pre riadenie spoločnosti. Pracoval hlavne v oblastiach kontroling, účtovníctva, stratégie. Začínal v Tatra Banke, pokračoval ako vedúci účtovníctva a riadenia financií v Slovenskej sporiteľni, vedúci skupinového riadenia výkonnosti rakúskej bankovej skupiny Erste a nedávno v GA Drilling na Slovensku.

Prečo sme tu?

Veríme, že udržateľnosť je o spolupráci v živote i v podnikaní. Prepájať a zdieľať informácie nás baví.

Pomáhame stredným a malým firmám adaptovať sa na podmienky udržateľného podnikania na Slovensku tým, že im poskytneme hodnotné informácie o nich samotných.

Vytvárame kalkulačky a školenia na témy udržateľnosti, cez ktoré poskytujeme firmám nové dáta pre nich a o nich samotných.